Ευργέτες

douroutis

Ιωάννης Αθαν. Δουρούτης,  1864-1959

Μέγας Ευεργέτης του Συλλόγου των Απανταχού Ναυπλιέων ήταν ο Ιωάννης Δουρούτης, ο οποίος προσέφερε μέρος της περιουσίας του στο Σύλλογο των Απανταχού Ναυπλιέων.