ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ «Ο ΝΑΥΠΛΙΟΣ»

Την 9η Δεκεμβρίου 2015 συνεκλήθη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου στο ξενοδοχείο “RADISSON PARK” για τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ. Μη επιτευχθείσης απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλήφθηκε στις 16/12/2015. Μετά τον απολογισμό των πεπραγμένων από τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Λ. Γεωργή, τα μέλη προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Εξελέγησαν κατά σειρά προτίμησης οι: Κωνσταντίνος Κολόκας, Λεωνίδας Γεωργής, Γωγώ Φίλωνος-Μακρή, Δέσποινα Βέργα, Πέγκυ Βραχνού, Μίμης Διβέρης, Ηλίας Κρίππας, Ηλίας Λαμπρόπουλος και Κυριακή Ασημακοπούλου. Την επομένη 17/12/2015 στα γραφεία του Συλλόγου έγινε συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου και μυστική ψηφοφορία για την εκλογή Προεδρείου. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. για την επόμενη τετραετία είναι η εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κολόκας
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Λαμπρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Πέγκυ Βραχνού
Ταμίας: Δέσποινα Βέργα
Έφορος Μητρώου: Γωγώ Φίλωνος-Μακρή
Ειδικός Γραμματέας: Ηλίας Κρίππας
Μέλη: Λεωνίδας Γεωργής, Μίμης Διβέρης, Κυριακή Ασημακοπούλου,

Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Κολόκας – Πέγκυ Βραχνού